AnaSayfa Gençlerde Varikosel

 

Adölesan (Gençlerde) Varikosel

Skrotum (torba) içindeki toplardamarların genişlemesi olarak tanımlanabilecek olan varikosel, adölesan çağdaki birey ve ailesi üzerinde önemli etkileri olan bir anormalliktir. Varikosel sıklığı 10 yaş altı çocuklarda düşük (%3) iken ilerleyen yaşlarda artmakta ve 19 yaşında erişkin ile benzer oranlara (%15) ulaşmaktadır. Zayıf kişilerde, hızlı buluğ çağına  girenler ve ailesel öyküsü olanlarda varikosel daha sık saptanmaktadır. Varikoselin çeşitli mekanizmalarla testislerde gelişim bozukluğuna ve sperm oluşumunda bozulmaya yol açtığı iyi bilinmektedir. Burada kişiyi olası bir infertiliteden korumak temel amaçken, tanı ve tedavi kriterleri erişkinden bazı farklılıklar göstermektedir. Tanıda ayakta ve yatarak yapılan skrotal fizik muayene altın standart olup, renkli doppler ultasonografi gibi ek incelemeler şüpheli sağ varikosel varlığında ve skrotal muayeneyi güçleştiren durumlarda gerekebilmektedir. Karşılaştırmalı testis hacimlerinde 2 ml’den fazla veya %20’den fazla volüm kaybı, sperm parametrelerinde bozulma (ileri yaş adölesanda) başlıca cerrahi tedavi endikasyonlarıdır. Burada amaçlanan, etkilenen testisin ameliyat sonrası ortalama 12 ay içinde karşı tarafın büyüklüğünü yakalamasıdır (catch-up fenomeni). Subklinik adölesan varikoseller ise yıllık hacim kaybı açısından tercihan ultrosografi veya orşidometri ile izlenmelidir. Testisleri etkilenmemiş gençlerde varikosel derecesinden bağımsız olarak yıllık izlem uygulanabileceğine yönelik yayınlar mevcuttur. Yine güncel seriler operasyon başarısının yaştan da bağımsız olduğunu göstermektedir. Tedavide yüksek inguinal spermatik ven ligasyonu (Palamo) laparoskopik veya açık cerrahi olarak uygulanabilmektedir. Bu guruptaki yüksek hidrosel gelişmesi olasılığı arter koruyucu teknikle başarı oranları değişmeden azaltılabilmektedir. Şişman ve ileri yaş gençlerde ise subinguinal yaklaşım bir optik büyütme ile (arter ve lenfatikler korunarak) oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Nüks olgularda yeni bir operasyon gerekebilmektedir. Aileler olası infertilite sorunlarına karşın, varikosel saptanan erkek çocuklarına düzenli Üroloji muayenesi yaptırmalıdır.

 

İletişime Geçmek İçin

Uygulamalar

Laparoskopi
Endoüroloji -Taş Cerrahisi-
Çocuk Ürolojisi
İnkontinans