AnaSayfa ÖZGEÇMİŞ

A. Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi/Yer : 01/01/1967i AKŞEHİRatina-kurs
Ailem : Evli, Eşim Uzman Eczacı, 1 erkek ve 1 kız çocuklu
Yabancı Dil : İngilizce

Adres Bilgileri
Güzelhisar mahallesi Albay Şefik caddesi No: 1 kat: 4 AYDIN

Tel. Hastane : +90 256 4441256/1230
Tel. Muayenehane: 05532144844
E-Mail : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

B. Eğitim

İlköğretim : 1972 – 1980, Nasreddin Hoca İlkokulu, Akşehir Ortaokulu
Lise : 1980-1983, İzmir Atatürk Lisesi (Yatılı)
Tıp Eğitimi : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1983 – 1989 (İyi Derece)
Uzmanlık : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1989-1994

C. Profesyonel Özgeçmiş

Zorunlu Hizmet : Turhal-Tokat, 1995-1996
Akademik Üyelik : Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi-Aydın
1997-Üroloji Uzmanı, 1998 -Yardımcı Doçent, 2003 -Doçent,
2004 –Paris; Avrupa Üroloji Diploması (FEBU),
2006 Mayıs Visiting Fellow SLK Klinikum, Heillbron-Almanya
2008 –Profesör, 2011-Çocuk Üroloji Uzmanı
İlgi alanlarım : Endo-Üroloji, Laparoskopi, İdrar kaçırma, Çocuk Ürolojisi
Hobilerim : Müzik, Film, Sosyal yardım faaliyetleri
D. Cemiyet üyelikleri
Türk Üroloji derneği, Endoüroloji Derneği, Avrupa Üroloji derneği, Amerikan Üroloji Derneği

ESERLER
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Deneysel Komplet Üreteral Obstrüksüyonda İyonik ve Noniyonik Kontrast Maddelerin
Böbrek Üzerine Histopatolojik Etkileri, 1994.
Projelerde Yaptığı Görevler:
1. Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlılarda Üreme Sağlığı İçin Sosyal Destek Modeli, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği destekli proje Proje
Yürütücüsü, 2006.
2. Aydın İli İdrar kaçırma Yaygınlığı ve Değerlendirme Çalışması, ADÜ araştırma fonu destekli proje, TPF–013, Proje Yöneticisi, 2003.
3. Üropatojen E. Coli’ lerin Yüzey Sialik Asit Kompozisyonunun Bakteri Adhezyonu ve Oluşturacağı Enfeksiyonun Şiddeti Üzerine Etkisi ve
Tedavideki Önemi, TÜBİTAK projesi, SBAG–2430, Proje Yürütücüsü, 2001.
4. İnfertil Olguların Değerlendirilmesinde Seminal Sıvı Sitokinlerinin Yeri, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu destekli proje,
TPF–011, Proje Yöneticisi, 2000.
5. İnmemiş Testis Modelinde İpsilateral ve Kontrlateral Testiste Histopatolojik Değişiklikler: P53, bax, TGF (Transfoming Growth Factor).
Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu destekli proje, TPF–018, Proje Yürütücüsü, 2000.

 

Akademik Eğitim Çalışmaları: Alan Çalışmaları alt birimi
Dergilerde Hakemlik: Türk Üroloji Dergisi (Kadın Ürolojisi bölüm editörü), Yeni Üroloji Dergisi, Gynecology and
Obstetric Investigation

    

Lisans ve lisansüstü verilen dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Toplam Ders Saati

Teorik

Uygulama

 

2010-2011

(4.Sınıf Genito-üriner staj kurulu öğrenci grupları için)

VUR ve Cerrahi Tedavisi

3

6

Ürolog Gözüyle Üriner Sistem Enfeksiyonları

6

12

Dış Genital Sistemin Edinsel Hastalıkları ve Tedavisi

6

12

Prenatal Üroloji

3

6

Erişkin Böbrek Tümörleri ve Tedavisi

3

6

Üriner Obstrüksiyon ve stazda fizyopatoloji

6

12

 

Çocukluk Çağı taş hastalığı

3

6

2. Sınıf

EHU: klinik beceri erkek ve kadında sonda uygulaması

2

0

 

Tıpta Uzmanlık tezi yöneticiği

 

Tezin adı

Uzmanlık Öğrencisi

 

Fertil ve İnfertil Olgularda Seminal Plazma Chlamydia Trachomatis ve Human Papilloma Virus Enfeksiyonu Varlığı ile Seminal Sıvı Sitokinleri ve Sperm Parametrelerine Olan Etkisi

Dr. Tamer Çalışkan - 2008

Mesane Karsinomunda Human Papilloma Virüs Etyolojik Bir Ajan Olarak Suçlanabilir Mi?

 

Dr. Mehmet Yıldızhan - 2011

 

  • Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayımlanan 100’ün üzerinde makale ve bildiri (Bkz, Pubmed, Ulakbim, Akbis)
  • Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleleri 130’un üzerinde atıf almıştır (Bkz, Thomson/isinet, 2010)
 

İletişime Geçmek İçin

Uygulamalar

Laparoskopi
Endoüroloji -Taş Cerrahisi-
Çocuk Ürolojisi
İnkontinans